Excelsior Andijk

Muziekvereniging Excelsior Andijk

Muziekvereniging Excelsior Andijk is een enthousiast en bruisend fanfareorkest bestaande uit nu ongeveer 25 leden. Het is een gezellige, actieve vereniging onder leiding van Nick Hoogland.

Het orkest speelt veel verschillende muzieksoorten van de nieuwste house-en popmuziek tot jazz, klassiek, dixieland, musicals, marsmuziek en nog veel meer. Ieder jaar probeert zij haar repertoire zo op te bouwen dat er veel variatie in zit, want juist dat maakt het musiceren zo aantrekkelijk.

Ons credo van de vereniging is: Naar muziek luisteren is mooi, samen muziek maken is mooier!

In deze tijd dat de overheid ook flink op cultuur bezuinigt en de onkosten van een vereniging elk jaar hoger worden, is muziekvereniging Excelsior Andijk op zoek gegaan naar extra financiële mogelijkheden.

De onkosten van een muziekvereniging zijn niet gering. Denk aan het salaris van een dirigent, huur repetitieruimte, bladmuziek, kleding, organiseren van concerten en niet onbelangrijk: instrumenten.

De inkomsten die binnenkomen via de contributie, donateurs en van het oud papier ophalen zijn zeer welkom, maar is niet meer kostendekkend.

Excelsior wil mooie concerten kunnen blijven geven en ze wil haar muzikale ambities blijven uitvoeren. En wat is nu een dorp zonder muziekvereniging!

Na overleg met notaris Mantel (tevens beschermvrouw van de vereniging) is besloten om hiervoor een aparte stichting “Vrienden van Excelsior-Andijk” op te richten. Op 27 maart 2013 is de akte opgemaakt door Notariskantoor Mantel & Overtoom uit Andijk. De stichting heeft tot doel: het betrekken van meer mensen bij Excelsior Andijk. Dit moet u zien in de ruimste zin des woords. Excelsior wil het geld wat via de “Vrienden van Excelsior-Andijk” binnen komt, gaan gebruiken voor speciale projecten. Denk aan nieuwe kleding, vergoeding voor een docent om jeugdleden te werven en opleiden enz. In principe niet voor instrumenten, hiervoor heeft de vereniging een apart instrumentenfonds. Het geld van deze stichting komt ook op een aparte bankrekening en 1 keer per jaar wordt aan alle vrienden openheid van zaken in gegeven.