Excelsior Andijk
Ga terug

"Van je vrienden moet je het hebben!"

 

VAN JE VRIENDEN MOET JE HET HEBBEN!

 

In deze tijd dat de overheid ook flink op cultuur bezuinigt en de onkosten voor de vereniging elk jaar hoger worden, is Muziekvereniging Excelsior Andijk op zoek gegaan naar extra financiële mogelijkheden. De onkosten van een muziekvereniging zijn niet gering. Denk aan het salaris van de dirigent, huur repetitieruimte, bladmuziek, kleding, organiseren concerten en niet onbelangrijk: instrumenten.

De inkomsten die binnenkomen via de contributie, donateurs en het van het oud papier ophalen zijn zeer welkom, maar is niet meer kostendekkend. Excelsior wil mooie concerten kunnen blijven geven en ze wil haar muzikale ambities blijven uitvoeren. En wat is een dorp zonder muziekvereniging!

Na overleg met notaris Mantel (tevens beschermvrouwe van de vereniging) is besloten om hiervoor een stichting " Vrienden van Excelsior-Andijk" op te richten. Op 27 maart 2013 is de akte opgemaakt door Notariskantoor Mantel & Overtoom uit Andijk. De stichting heeft tot doel: het betrekken van meer mensen bij Excelsior Andijk. Dit moet u zien in de ruimste zin des woords. Excelsior wil het geld wat via de "Vrienden van Excelsior-Andijk" binnen komt, gaan gebruiken voor speciale projecten. Denk aan nieuwe kleding, vergoeding voor een docent om jeugdleden te werven en op te leiden, kosten voor een jubileumconcert (dit jaar bestaat Excelsior 120 jaar!),  enz. In principe niet voor instrumenten, hiervoor heeft de vereniging een apart instrumentenfonds. Het geld van deze stichting komt ook op een aparte bankrekening en 1 keer per jaar wordt hier ook aan alle vrienden openheid van zaken in gegeven. Excelsior heeft Ineke Bollen van Administratiekantoor AKA uit Andijk bereidt gevonden om deze controletaak uit te voeren.

Binnenkort worden eerst alle bestaande donateurs benaderd om hun steun aan Excelsior om te zetten in "Vriend van Excelsior-Andijk" om zo de vereniging een warm hart  te blijven toedragen. Hierna wordt er een "Vrienden-werfactie", zodat iedereen die dit wil "Vriend van Excelsior" kan worden. Dit wordt in een later stadium bekend gemaakt.

Wat krijgt u als u vriend wordt? In de eerste plaats voldoening dat mede door uw hulp Excelsior kan blijven presteren. Als dank voor uw steun biedt Excelsior u een aantal privileges. Uiteraard heeft u diverse mogelijkheden om de vereniging te blijven steunen, ook mogelijk voor een kleine portemonnee. Hieronder staan de verschillende soorten vrienden op een rijtje:

 

Als extraatje krijgt u korting voor 2 personen op de toegangsprijs voor het jaarlijkse themaconcert.

 

Per jaar krijgt u hetzelfde als een Vriend + de mogelijkheid om een muziekstuk uit te kiezen, welke dan gespeeld zal worden tijdens het themaconcert.

 

Per jaar krijgt u hetzelfde als een Dikke Vriend + een VIP behandeling tijdens het themaconcert.

 

Elke vriend krijgt bovendien 2 x per  jaar een nieuwsbrief met het wel en wee van de vereniging. Tevens wordt elk jaar onder alle  vrienden een serenade verloot. Voor u zelf of om cadeau te geven.

 

Er is een eigen website in de maak, www.vriendenexcelsior-andijk.nl, waar
ook alle informatie op komt te staan wat met de stichting te maken heeft.

Wilt u zich meteen al opgeven als Vriend van Excelsior? Dat kan natuurlijk! Of heeft u nog vragen?

Stuur een mailje naar vrienden@excelsior-andijk.nl

U krijgt dan een aanmeldingsformulier thuis. Betaling gaat per automatische incasso, welke geïnd wordt in februari.

 

Excelsior ziet u graag als "Vriend van de vereniging" tegemoet.